REGULAMIN PROGRAMU KART STAŁEGO KLIENTA
Pełny Regulamin KSK dostępny na stronie producenta Czas na Herbatę:
https://www.czasnaherbate.net/regulamin-karty-ksk-pm-32.html

Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest właściciel marki Czas na Herbatę firma PROGRESSIVE Agata Szurlej z siedzibą przy ul. Polanowicka Północna 2, we Wrocławiu, REGON: 931056681, NIP: 8991421869.

 WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA

Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:

 a) Klient jest pełnoletnią osobą fizyczną,

 b) Klient dokonał jednorazowego zakupu towarów Czas na Herbatę w łącznej wysokości minimum 50,00 złotych w Sklepie Czas na Herbatę, chyba, że w ramach akcji promocyjnej Organizator postanowi inaczej i umieści odpowiednią informację w regulaminie danej akcji promocyjnej,

 c) Klient zapoznał się i zaakceptował Regulamin,

 d) Klient wypełnił w sposób kompletny i czytelny formularz zgłoszeniowy w Sklepie Czas na Herbatę oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie oraz wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych, tj. informacji o promocjach, produktach i akcjach marki Czas na Herbatę, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail, w tym również na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (komputera, telefonu, innych urządzeń mobilnych) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 PRZYWILEJE POSIADANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA

W ramach Przywilejów Uczestnikowi za okazaniem Karty Stałego Klienta przed zakupami przysługuje Rabat, który nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami towarów Czas na Herbatę w Sklepach Czas na Herbatę, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.

Rabat udzielany jest w wysokości 10% na herbaty i 5% na pozostały asortyment bez względu na kwotę dokonanego zakupu.

Uczestnik jest uprawniony także do udziału w akcjach specjalnych, w tym specjalnych promocjach, przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.

Uczestnictwo w Programie obejmuje ponadto przekazywanie Uczestnikowi informacji o promocjach, ofertach, produktach marki Czas na Herbatę, w tym ofertach specjalnych, a także o wydarzeniach i akcjach marketingowych organizowanych przez markę Czas na Herbatę. Uczestnik będzie otrzymywał wskazane informacje za pomocą podanego przez niego sposobu komunikacji.

Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych lub kontaktowych podanych w Formularzu Przystąpienia do Programu Karty Stałego Klienta.

Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2019