REGULAMIN PROGRAMU KART STAŁEGO KLIENTA
Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest właściciel marki Czas na Herbatę firma PROGRESSIVE Agata Szurlej z siedzibą przy ul. Polanowicka Północna 2, we Wrocławiu, REGON: 931056681, NIP: 8991421869.

Pełny Regulamin KSK dostępny na stronie producenta i właściciela marki Czas na Herbatę:

https://herbata.net/

  WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA

Aby przystąpić do Programu i otrzymać Kartę Stałego Klienta należy spełnić łącznie następujące warunki:

 1) Klient musi być pełnoletnią osobą fizyczną,

 2) Klient musi dokonać jednorazowego zakupu towarów Czas na Herbatę o łącznej wartości minimum 50,00 złotych w Sklepie Czas na Herbatę, chyba, że w ramach akcji promocyjnej Organizator postanowi inaczej i umieści odpowiednią informację w regulaminie danej akcji promocyjnej,

 3) Klient zapoznał się i zaakceptował Regulamin,

 4) Klient musi wypełnić w sposób kompletny i czytelny formularz zgłoszeniowy w Sklepie Czas na Herbatę oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych, tj. informacji o promocjach, produktach i akcjach marki Czas na Herbatę, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail, w tym również na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (komputera, telefonu, innych urządzeń mobilnych) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 PRZYWILEJE POSIADANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA

W ramach Przywilejów Uczestnikowi za okazaniem Karty Stałego Klienta przed zakupami przysługuje Rabat, który nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami towarów Czas na Herbatę w Sklepach Czas na Herbatę, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.

Rabat udzielany jest w wysokości 10% na herbaty i 5% na pozostały asortyment bez względu na kwotę dokonanego zakupu.

Uczestnik jest uprawniony także do udziału w akcjach specjalnych, w tym specjalnych promocjach, przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.

Uczestnictwo w Programie obejmuje ponadto przekazywanie Uczestnikowi informacji o promocjach, ofertach, produktach marki Czas na Herbatę, w tym ofertach specjalnych, a także o wydarzeniach i akcjach marketingowych organizowanych przez markę Czas na Herbatę. Uczestnik będzie otrzymywał wskazane informacje za pomocą podanego przez niego sposobu komunikacji.

Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych lub kontaktowych podanych w Formularzu Przystąpienia do Programu Karty Stałego Klienta.

U NAS HONORUJEMY KARTĘ DUZEJ RODZINY

Rabat udzielany z Kartą Dużej Rodziny (KDR) to 10% na herbaty na wagę i 5% na pozostały asortyment.

Rabat udzielany wyłącznie po okazaniu KDR

Pamiętaj poinformuj sprzedawcę o posiadaniu KDR jeszcze przed zakupami!

Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2020