ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: “art. 27, 28, 29, 31, 37 i 38 ustawy o prawach konsumenta) od momentu otrzymania zakupionego towaru. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@eherbaty.pl o tytule ZWROT przed upływem 14 dni od momentu otrzymania towaru (w wiadomości prosimy o podanie nr zamówienia).

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zakupiony towar należy zwrócić na adres sklepu: Czas na Herbatę ul. Warszawska 49 06-400 Ciechanów wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem – ZWROT TOWARU

Koszt zwrotu pokrywa Kupujący.

Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwracamy Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (bez względu na to jaką opcję przesyłki wybrał Klient , zwracamy kwotę najniższą dostępną na stronie Sklepu).

REKLAMACJE

Reklamacje należy składać na adres Sklepu – Czas na Herbatę w Ciechanowie ul. Warszawska 49 06-400 Ciechanów lub na adres e-mail sklep@eherbaty.pl

Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym – ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia za pośrednictwem listu bądź wiadomości e-mail. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

Klient traci uprawnienia określone w pkt. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości e-mail przed jego upływem.